Antal ord::   0
Antal vokaler::   0
Antal konsonanter::   0
Andra tecken::   0
Totalt:   0

Hur använder du det portugisiska ordantalet?

Använd den här resursen om du vill hålla koll på ditt skrivande. Det är viktigt att räkna ord och tecken när du skriver. Den här räknaren är till hjälp för författare, studenter och alla som vill veta längden på sin portugisiska text. Det är också ett bra sätt att hålla koll på om dina portugisiska skrivkunskaper förbättras.

Skriv in din portugisiska text och resursen berättar hur många bokstäver, ord, vokaler och konsonanter den har. Appen berättar också hur många gånger varje bokstav förekommer i texten.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.