Đếm từ::   0
Đếm nguyên âm::   0
Đếm phụ âm::   0
Ký tự khác::   0
Tổng cộng:   0

Cách sử dụng trình đếm từ tiếng Bồ Đào Nha này

Nhập văn bản tiếng Bồ Đào Nha và công cụ này sẽ đếm xem có bao nhiêu chữ cái, từ, nguyên âm và phụ âm.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.