Število besed:   0
Število samoglasnikov:   0
Število soglasnikov:   0
Drugi znaki:   0
Skupaj:   0

Kako uporabiti to portugalsko število besed?

Če želite spremljati svoje pisanje, uporabite ta vir. Število besed in znakov je pri pisanju zelo pomembno. Ta števec je v pomoč piscem, študentom in vsem, ki želijo vedeti dolžino svojega portugalskega besedila. Je tudi odličen način za spremljanje, ali se vaše znanje portugalskega pisanja izboljšuje.

Vnesite svoje portugalsko besedilo in vir vam bo povedal, koliko črk, besed, samoglasnikov in soglasnikov ima. Aplikacija vam bo povedala tudi, kolikokrat se posamezna črka pojavi v besedilu.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.