Vänd portugisiska siffror till engelska

Skriv in portugisiska siffror i text och du kan omvandla dem till engelska siffror. Detta fungerar även för engelska nummer till portugisiska. Generellt sett följer portugisiska ordnummer samma mönster som engelska ordnummer, men det finns vissa skillnader. Långa nummer på portugisiska kan vara riktigt svåra så detta är ett bra sätt att ta reda på hur de översätts till engelska. 

Du kan använda den här omvandlaren för att omvandla portugisiska ordnummer till engelska ordnummer. En skillnad mellan engelska och portugisiska är att portugisiska ordnummer alltid innehåller "e" eller "och". Så till exempel "trettiofyra" är "trinta e quatro". För stora tal kan du omvandla "cento e quarenta e oito" till "etthundrafyrtioåtta".

et är ett utmärkt sätt att testa elevernas kunskaper om portugisiska tal och hur de skrivs. Den här omvandlaren fungerar även för stora tal! För att använda den här omvandlaren skriver du helt enkelt in det portugisiska ordnummer du vill omvandla i textrutan nedan och trycker på knappen "Konvertera". Omvandlaren gör resten!

När du omvandlar portugisiska tal till engelska ord har du möjlighet att välja om meningen visar "och" eller inte. Observera att "och" i siffror används i brittisk engelska, men inte i amerikansk engelska.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.