Hur skapar man arbetsblad för att fylla i luckan på portugisiska?

Den här resursen är utformad för att skapa utskrivbara portugisiska arbetsblad för att eleverna ska kunna skriva rätt svar.Du kan ta bort ord från en text så att eleverna kan skriva sitt svar i luckan.Du kan använda dessa arbetsblad för att bedöma ordförråd och meningsstruktur. Det som är riktigt bra med dessa arbetsblad är att de kan anpassas så att de kan användas på olika nivåer av elever.

Inför din text och klicka sedan på de ord som du vill att eleverna ska fylla i. De ord som du väljer kommer att visas i slutet. För att göra det hela lite svårare kan du välja om du vill att svaren ska vara förvrängda så att eleverna måste både lösa upp svaren och sedan hitta rätt plats för att fylla i luckan.

Du kan välja Portugisiska typsnitt och storlek på texten samt titeln på arbetsbladet. Arbetsbladet för portugisisk inlärning som du skapar kommer att vara färdigt att skriva ut. När du skriver ut kan du välja hur många arbetsblad du vill ha utan svar och hur många med svar. På arbetsbladen med svar visas luckan fylld med det rätta ordet och det är understruket.

När du har skrivit ut ditt portugisiska arbetsblad Fyll i luckan kan dina elever börja öva direkt! Du kan till och med få eleverna att markera sitt eget arbete – med dessa arbetsblad kan eleverna kontrollera sina svar med hjälp av svarsbladet.

Exempel på att fylla i luckan:

Eu tenho um gato

Varje blir

Eu ____ um gato. (tenho)

Om du vill välja mer än ett svar:

Eu tenho um gato. Seu nome é Percy.

Varje blir

Eu ____ um gato. Seu nome ____ Percy. (tenho,é )

Om du vill göra det ännu mer avancerat, till exempel:

Eu sou dono de um gato. Eles são gatos marrons. Meu gato preferido é o Percy.

vilket blir

Eu ____ dono de um gato. Eles ____ gatos marrons. Meu gato preferido ____ o Percy. (sou, são, é)
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.