Hur skapar man arbetsblad med tomma ytor för portugisiska elever?

Den här resursen gör det möjligt att skapa arbetsblad för att testa en portugisisk inlärares ordförråd. Med dessa arbetsblad kan du skapa tomma utrymmen i meningar som eleven kan fylla i med ett svar. En av de mest användbara sakerna med den här arbetsbladsgeneratorn är att du själv väljer texten/tomma utrymmen, så du kan anpassa arbetsbladet och fokusera på de ord och fraser som eleven tycker är svårast och få extra träning på dem.

För att skapa arbetsblad skriver du din mening och klickar sedan helt enkelt på ett ord i texten som du vill skapa ett arbetsblad för. Ordet kommer då att visas inom parentes, med ett utrymme där eleverna kan fylla i sitt eget svar.

Exempel på tomrum

Ett enkelt exempel kan vara Gosto de ____ música em casa (ouvir).

.

Ett annat exempel skulle kunna vara: Gosto de praticar esportes vilket blir Gosto de praticar ______ (esportes). Eleven skulle då uppmanas att ange en sport, så ett korrekt svar skulle kunna vara Gosto de jogar netball (esporte).

 

Ett mer avancerat exempel skulle kunna vara: Gosto de ouvir música som blir Gosto de ouvir _____ (música). Eleven kan sedan fylla i en typ av musik så att det blir Gosto de ouvir música clássica (música).

Ett exempel på hur detta kan användas inom grammatiken är med pronomen. 
Gosto de falar com ele som blir Gosto de falar com ________ (ele) där eleverna måste ersätta pronomenet med ett annat pronomen. Det är en mycket mångsidig resurs eftersom den är mycket öppen och inte har några fasta svar. 

För anpassning kan du välja det portugisiska typsnittet och storleken på texten samt titeln på arbetsbladet. Arbetsbladet för portugisiska inlärning du skapar kommer att vara färdigt att skriva ut.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.