Hur använder du den här skaparen av portugisisk ordsökning?

Detta roliga arbetsblad som kan användas som läxa för att befästa elevernas kunskaper i målspråket. Denna resurs skapar ordsökningar med portugisiska ord. Om du använder det här arbetsbladet i klassen kan du använda det för att göra en lek av studierna genom att utmana eleverna att se vem som kan hitta flest ord på en viss tid.

Du väljer själv vilka ord som ska visas i ordsökningen, så du kan använda den här arbetsbladsgeneratorn för olika teman eller vokabuläruppsättningar. Skriv in de ord du vill ha följt av ett mellanslag och välj vilken storlek på rutnätet du vill ha.

De portugisiska ordsökningarna kan ordnas uppifrån och ner, från vänster till höger och diagonalt (uppåt och nedåt). Så om ordet har 7 bokstäver kommer det att visas över 7 rutor. Du kan också välja vilket typsnitt som ska användas. Generatorn kommer också att lägga till slumpmässiga bokstäver i rutnätet.

Det finns också ett separat svarsblad där svaren lyfts fram i olika färger och du kan välja hur många sidor utan svar och hur många med svar. Slumpmässiga bokstäver läggs också till i rutnätet.

Vi har massor av andra arbetsbladsskapare för att skapa portugisiska arbetsblad för inlärning, som fyll i luckan, förvräng ord och skapa portugisiska ordnummerbingoark för portugisiska ord.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.