Kvar att ange 9
Hur skapar man portugisiska nummerbingoark?

Skapa bingoark för portugisiska ordnummer med valfria nummer.

Inför valfria nummer för att skapa bingoblad för portugisiska ordnummer som gör det roligt att lära sig portugisiska ordnummer. Det här är ett bra arbetsblad för att testa elevernas kunskaper om portugisiska siffror. Portugisiska ordnummerbingo hjälper till att främja hörförståelse och igenkänning samt ger en möjlighet att lära sig och öva på portugisiska nummer. 

Hur man skapar portugisiska bingoark?

Denna arbetsbladgenerator låter dig välja de nummer som används för att skapa dina bingoblad. Varje nummer kan vara upp till 8 siffror och sedan skrivas in följt av ett mellanslag eller ett kommatecken. Det betyder att du kan börja enkelt med siffror mellan 1 och 100, men om du vill göra det mer utmanande kan du gå vidare till siffror upp till 10 000 eller till och med 1 miljon!

Först ska du ange dina siffror. Du kan välja mellan tre olika storlekar på rutnätet, så du kan välja om det är 9 (3x3), 16 (4x4) eller 25 (5x5) nummer i bingobladet, beroende på vilken nivå du befinner dig på och hur mycket tid du vill spendera på att spela bingo! Dina inmatade nummer kommer sedan att visas som portugisiska ordnummer i bingobladen. Om du väljer alternativet att “slumpmässigt placera nummer på olika ark” kommer samma nummer att visas på varje ark men på olika platser.

Det finns också ett alternativ för att skriva ut ett svars ark. Svars arket har siffrorna med portugisiska siffror inom parentes. Detta är ett utmärkt sätt att testa kunskaperna om portugisiska siffror och är klart att skriva ut.

Hur fungerar portugisiska siffror?

Portugisiska ordnummer kan vara svåra att förstå, men de följer samma mönster som engelska ordnummer. Något som måste noteras är att ett och två kan vara maskulina eller feminina. (um/uma eller dois/duas), som standard ska du använda um och dois, men när du räknar föremål ändras antalet beroende på substantivet (t.ex. um carro/uma casa = en carro/ett hus eller dois carros/duas casas). Det är också värt att notera att "um/uma" betyder "en" såväl som "en" (så "en bil" är samma sak som "en bil" = um carro).

Talen sexton och nitton konstrueras som tio plus talet, med antingen ett "e" eller ett "a" i mitten. Så sexton är dezesseis / dezasseis. Om du använder e eller a beror på om du använder brasiliansk portugisiska (dezEsseis) eller europeisk portugisiska (dezAsseis). Arton är ett undantag eftersom det helt enkelt är dezoito i båda varianterna. Observera att den här arbetsbladgeneratorn använder den brasilianska stavningen.

Från tjugo och framåt är portugisiska ordnummer ganska enkla. Tjugo och trettio är vinte och trinta men efter fyrtio slutar alla multiplar av tio på -enta (quarenta, cinquenta, sessenta och så vidare). För att skapa ett tal som 32 skriver du bara "trettio och två" (trinta e dois/duas). Kom ihåg att dessa portugisiska ordnummer består av tre separata ord. Detta gäller för alla tal upp till hundra. Återigen, tänk på att ett och två har maskulina och feminina former när du räknar föremål (t.ex. trinta e dois cavalos / trinta e duas vacas = 32 hästar / 32 kossor).Du kan befästa alla dessa kunskaper och öva på portugisiska ordnummer med hjälp av dessa bingoark.

Portugisisk talbingo kan spelas med vänner eller familj, i klassen eller som en gruppaktivitet, så varför inte prova idag och se hur roligt det är!
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.