Hur skapar man slumpmässiga portugisiska bingonummerblad?

Skapa bingoark för portugisiska ordnummer med slumpmässiga nummer från ett intervall. Detta är ett utmärkt sätt att testa kunskaperna om portugisiska ordnummer och att främja hörförståelse och igenkänning.

Portugisiska ordnummer kan vara svåra att förstå, men de följer samma mönster som engelska ordnummer. Något som måste noteras är att ett och två kan vara maskulina eller feminina. (um/uma eller dois/duas), som standard ska du använda um och dois, men när du räknar föremål ändras antalet beroende på substantivet (t.ex. um carro/uma casa = en carro/ett hus eller dois carros/duas casas). Det är också värt att notera att "um/uma" betyder både "en" och "ett" (så "en bil" är samma sak som "en bil" = um carro).

Numren sexton och nitton konstrueras som tio plus numret, med antingen ett "e" eller ett "a" i mitten. Så sexton är dezesseis / dezasseis. Om du använder e eller a beror på om du använder brasiliansk portugisiska (dezEsseis) eller europeisk portugisiska (dezAsseis). Arton är ett undantag eftersom det helt enkelt är dezoito i båda varianterna. Observera att den här omvandlaren använder den brasilianska stavningen.

Från och med tjugo är portugisiska ordnummer ganska enkla. Tjugo och trettio är vinte och trinta men efter fyrtio slutar alla multiplar av tio på -enta (quarenta, cinquenta, sessenta och så vidare). För att skapa ett tal som 32 skriver man bara "trettio och två" (trinta e dois/duas). Kom ihåg att dessa portugisiska ordnummer består av tre separata ord. Detta gäller för alla tal upp till hundra. Återigen, var medveten om att ett och två har maskulina och feminina former när du räknar föremål (t.ex. trinta e dois cavalos / trinta e duas vacas = 32 hästar / 32 kor).

Du kan befästa alla dessa kunskaper och öva portugisiska ordnummer med hjälp av dessa bingoark.

Välj först ett intervall för dina tal (t.ex. mellan 3 300 och 4 000). Välj sedan en av följande rutstorlekar: 3x3 eller 9 nummer, 4x4 eller 16 nummer eller 5x5 eller 25 nummer. Slumpmässiga nummer från det intervall du har begärt kommer sedan att visas som portugisiska ordnummer på bingobladet. Om du vill randomisera de enskilda rutorna där numren visas, välj "randomisera nummerplacering på olika ark". Samma portugisiska ordnummer kommer att visas på varje ark, med eller utan randomisering av individuella platser.

Det finns också ett alternativ för att skriva ut ett svarsblad. Svarsbladet har siffernumren med portugisiska ordnummer inom parentes. Dina bingoark kommer att vara redo att skrivas ut. Du kan välja hur många ark som ska skapas utan svar och hur många med svar. Arken med svar kommer att ge den valda siffran samt det portugisiska ordnumret inom parentes.

Om du vill välja exakt vilka siffror du vill skriva in i ett av våra rutor har vi en annan arbetsbladsgenerator för att göra detta. 

Portugisisk nummerbingo kan spelas med vänner eller familj, i klassen eller som en gruppaktivitet, så varför inte prova idag och se hur roligt det kan vara!
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.