Sådan opretter du tilfældige portugisiske bingo nummerblade

Opret bingoark til portugisiske ordnumre med tilfældige tal fra en række. Dette er en god måde at teste kendskabet til portugisiske ordnumre på og fremme lytte- og genkendelsesfærdigheder.

Portugisiske ordnumre kan være svære at forstå, men de følger det samme mønster som engelske ordnumre. Noget, der skal bemærkes, er, at en og to kan være maskuline eller feminine. (um/uma eller dois/duas), som standard bør du bruge um og dois, men når du tæller genstande, vil tallet ændre sig afhængigt af navneordet (f.eks. um carro/uma casa = en carro/et hus eller dois carros/duas casas). Det er også værd at bemærke, at "um/uma" både betyder "en" og "en" (så "en bil" er det samme som "en bil" = um carro).

Tallene seksten og nitten er konstrueret som ti plus tallet, med enten et "e" eller et "a" i midten. Så seksten er dezesseis / dezasseis. Om man bruger e eller a afhænger af, om man bruger brasiliansk portugisisk (dezEsseis) eller europæisk portugisisk (dezAsseis). Atten er en undtagelse, da det simpelthen er dezoito i begge varianter. Bemærk venligst, at denne omregner bruger den brasilianske stavemåde.

Fra tyve og frem er portugisiske ordnumre ret enkle. Tyve og tredive er vinte og trinta, men efter fyrre ender alle multipla af ti på -enta (quarenta, cinquenta, sessenta osv.). For at lave et tal som 32 skriver man bare "tredive og to" (trinta e dois/duas). Husk, at disse portugisiske ordtal består af tre separate ord. Dette er tilfældet for alle tal op til hundrede. Igen skal du være opmærksom på, at en og to har maskuline og feminine former, når du tæller genstande (f.eks. trinta e dois cavalos / trinta e duas vacas = 32 heste / 32 køer).

Du kan konsolidere al denne viden og øve dig i portugisiske ordtal ved hjælp af disse bingoark.

Først skal du vælge et interval for dine tal (f.eks. mellem 3 300 og 4 000). Vælg derefter en af følgende størrelser på gitteret: 3x3 eller 9 tal, 4x4 eller 16 tal, eller 5x5 eller 25 tal. Tilfældige tal fra det ønskede interval vises derefter som portugisiske ordnumre i bingoarket. Hvis du ønsker at randomisere de enkelte felter, hvor tallene vises, skal du vælge "randomiser talplacering på forskellige ark". De samme portugisiske ordnumre vil blive vist på hvert ark, med eller uden randomisering af den individuelle placering.

Der er også en mulighed for at udskrive et svarark. Svararket har ciffernumrene med de portugisiske tal i parentes. Dine bingoark vil være klar til at blive udskrevet. Du kan vælge, hvor mange ark der skal oprettes uden svar og hvor mange med svar. Arkene med svar vil indeholde det valgte ciffer samt det portugisiske ordnummer i parentes.

Hvis du gerne vil vælge de nøjagtige tal, som du vil indtaste i et af vores gitre, har vi en anden regnearksgenerator til dette formål. 

Portugisisk talbingo kan spilles med venner eller familie, i klassen eller som en gruppeaktivitet, så hvorfor ikke prøve det i dag og se, hvor sjovt du kan have det!
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.