Examples:
Lower Case - gosto de viver em viseu. viseu é uma cidade.
Upper Case - GOSTO DE VIVER EM VISEU. VISEU É UMA CIDADE.
Sentence Case - gosto de viver em viseu. Viseu é uma cidade.
Capitalise New Word - Gosto De Viver Em Viseu. Viseu É Uma Cidade.
Cách chuyển đổi văn bản tiếng Bồ Đào Nha sang chữ hoa/chữ thường/chữ hoa đầu câu

Công cụ này dùng để chuyển giữa chữ hoa và chữ thường của văn bản tiếng Bồ Đào Nha. Có thể dùng công cụ này với toàn bộ các ký tự tiếng Bồ, bao gồm dấu thanh. Các tùy chọn gồm viết hoa hoặc viết thường toàn bộ, viết hoa đầu câu, hoặc viết hoa chữ cái đầu mỗi từ. Bạn có thể nhập hàng trăm dòng văn bản để công cụ này giữ nguyên định dạng cho toàn bộ.

Chúng tôi có rất nhiều công cụ khác giúp tạo bài tập tiếng Bồ Đào Nha, như điền vào chỗ trống, xáo từ, và tạo bảng bingo số bằng chữ tiếng Bồ.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.