Examples:
Lower Case - gosto de viver em viseu. viseu é uma cidade.
Upper Case - GOSTO DE VIVER EM VISEU. VISEU É UMA CIDADE.
Sentence Case - gosto de viver em viseu. Viseu é uma cidade.
Capitalise New Word - Gosto De Viver Em Viseu. Viseu É Uma Cidade.
Bagaimana untuk menukar teks Portugis ke dalam huruf besar/huruf kecil/ayat?

Alat ini boleh digunakan untuk menggunakan huruf besar dan menukar huruf besar perkataan Portugis. Alat ini berfungsi dengan semua aksara Portugis, termasuk aksen. Pilihannya ialah menjadikan semua perkataan huruf besar atau huruf kecil, mewujudkan huruf besar ayat (semua perkataan memulakan ayat dengan huruf besar), atau menggunakan huruf besar pada huruf pertama setiap perkataan. Anda boleh memasukkan ratusan baris teks dan alat ini akan mengekalkan pemformatan yang sama untuk semua teks yang dimasukkan.

Kami mempunyai banyak alatan lain untuk membuat lembaran kerja bahasa Portugis untuk pembelajaran, seperti mengisi ruang kosong, mencakar perkataan dan membuat helaian bingo nombor perkataan Portugis.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.