Ako previesť portugalčinu do Unicode?

Zadajte svoj portugalský text a tento konvertor ho prevedie na Unicode. Unicode sa používa predovšetkým online ako spôsob zabezpečenia správneho zobrazenia znakov (t. j. nerománskych slov, diakritiky atď.). Tento zdroj môžete použiť aj na prevod Unicode do portugalského textu.

Unicode poskytuje jedinečné číslo pre každý znak bez ohľadu na platformu, program alebo jazyk. Stal sa štandardným kódovaním znakov na internete. Keď je text zakódovaný v Unicode, možno ho čítať a zobrazovať na akomkoľvek počítači alebo zariadení, ktoré podporuje Unicode. To z neho robí ideálny spôsob výmeny informácií medzi rôznymi systémami.

Ďalšou výhodou používania kódu Unicode je, že umožňuje vytvárať dokumenty, ktoré sa ľahšie prekladajú do iných jazykov. Ak napríklad vytvoríte dokument v portugalčine pomocou kódu Unicode, pre prekladateľa bude oveľa jednoduchšie preložiť dokument do angličtiny, ako keby dokument nebol napísaný v kóde Unicode.

Ďalšou výhodou Unicode je, že poskytuje konzistentný spôsob kódovania znakov. To znamená, že ak znak zakódujete v Unicode, môžete si byť istí, že bude zakódovaný správne bez ohľadu na to, aký softvér alebo operačný systém používate.

Túto aplikáciu môžete použiť aj na prevod kódu Unicode do portugalského textu. Máme aj ďalšie zdroje na vyhľadanie konverzie čínskeho jazyka do Unicode, thajského jazyka do Unicode, vietnamského jazyka do Unicode, textového jazyka atď. 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.