Kuidas luua portugali keele töölehed segase lausejärjestusega?

See on suurepärane töölehe generaator, millega saab kontrollida õppijate teadmisi portugali keele lauseehituse kohta. Sisestage oma tekst ettenähtud lahtrisse ja see töölehe looja muudab teie lause(te)s olevate sõnade järjekorda.

Lihtsad portugali keele laused järgivad sama SVO (subjekt, verb, objekt) struktuuri kui eesti keeles. Seega näiteks "Ma joon kohvi" saab otse tõlkida kui "Eu bebo café". Kuna aga verbi konjugatsioon sõltub subjektist, võib pronoomeni ära jätta, nii et ka "Bebo café" oleks korrektne. Sõnavara on oluline, kuid oluline on ka teada, millised sõnad kuhu lauses kuuluvad.

Alustamiseks kas kopeeri ja kleebi oma tekst kasti või kirjuta see sisse ja see töölehe generaator muudab sõnade järjekorra sinu lause(te)s. 

Kohandamise osas saate sisestada pealkirja ja valida, kas soovite, et kõik sõnad ilmuksid väikeste tähtedega või uute lausete puhul lauses. Samuti saate valida teksti kirjastiili ja suuruse. Samuti on võimalus eemaldada algsed komad ja jutumärgid, et suurendada harjutuste raskusastet.

Loodud portugali keele segamini lauseid sisaldav tööleht on valmis printimiseks. Trükkimisel saate valida, mitu töölehte soovite saada ilma vastusteta ja mitu koos vastustega. Vastustega töölehtedel on laused õiges järjekorras (nii nagu te need sisestasite).

Kui olete oma portugali keele segatud lausete töölehe välja printinud, saavad teie õpilased kohe harjutama hakata! Võite lasta õpilastel isegi oma tööd ära märkida - nende töölehtede abil saavad õpilased oma vastuseid vastuste lehe abil kontrollida.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.