Chosen File:


Lower Case - gosto de viver em viseu. viseu é uma cidade.
Upper Case - GOSTO DE VIVER EM VISEU. VISEU É UMA CIDADE.
Sentence Case - gosto de viver em viseu. Viseu é uma cidade.
Capitalise New Word - Gosto De Viver Em Viseu. Viseu É Uma Cidade.

Как се пишат главни букви във файлове със субтитри (SRT) на португалски език?

Този инструмент може да се използва за писане на главни букви и промяна на регистъра на португалски думи в SRT файл. Изберете SRT файла на вашия компютър, след което изберете съответната опция. Възможностите са всички думи да се пишат с главни или малки букви, да се установи падежът на изречението (всички думи, започващи изречението с главна буква) или да се изписва първата буква на всяка дума. Можете да въведете стотици редове текст, като инструментът ще запази едно и също форматиране за целия въведен текст.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.